Broj kao Izvor informacije

Ceo Univerzum na mikro- i makro-nivou je vibracija, A SAMOM VIBRACIJOM ON JE INFORMACIJA. Najstariji izvor krunske informacije je upravo BROJ. Broj je večan i sa obzirom da je ovde sve uslovljeno brojevima, zajedno sa samim čovečanstvom sadržani su i u božanskoj reči. Osnove mnogih učenja, pa i kabalističkog su upravo brojevi. Još stari Kinezi, verovali su da se božanskom Apsolutu možemo približiti jedino pomoću spoznaje brojeva i njigovog uticaja na nas. Mnoga znanja o brojevima i njihovom metafizičkom i kosmičkom uticaju na nas, možemo da spoznamo pomoću učenja Grigori Grabavoja, kroz zapadnu Pitagorinu numerologiju, astronumerologiju i istočnjačku VEDSKU NUMEROLOGIJU.
     Svaki broj ima svoju određenu vibraciju i uticaj na naš životni put. Svaki broj je povezan sa nekom bojom, planetom, duhom, pa čak i životinjom. Odraz duše vidi se kroz naše ime, datum rođenja i brojevima sadržanim u njemu. Kada računamo numerologiju, dobićemo bioritamski, generacijski, i lični broj koji daju trobrojni kôd ― ovaj kôd odrediće dobar deo karaktera i životnog puta čoveka. Tu se kriju talenti, mane, bolesti, nedostaci, predispozicije i mogućnosti osobe. Kada na to sve izračunamo duhovni i karmički broj čoveka, dobijamo sve kompletniju ličnost, ali i uvid u to kako nekoj osobi pomoći da prebrodi nešto ili da se uzdigne na višu frekvenciju i svest postojanja. Često osoba ne razume samu sebe, pa evo jednog od načina da se na neki način uvidi.