Manifestacija 4 i 7:
Spoj Neba i Zemlje

Manifestacija brojeva 4 i 7 od Kosmosa ka materiji: U vedskoj numerologiji, značaj se pridaje brojevima 4. i 7. više nego kod zapadnjaka, reklo bi se. Četvorka i sedmica daju spoj Neba i Zemlje. Četvorka kao zemljani broj može da se pripiše na neki način Jarcu, Saturnu, Rahu, Zmajeva Glava. Astrološki, Četvrta Kuća pripada Raku, matičnoj porodici u kojoj dolazimo na ovaj svet u materijalizaciju. Četvorka je, po meni, element Zemlje, a čovekovo fizičko telo možemo da klasifikujemo u ovaj prirodni element. Hemijski element ovog broja je ugljenik, a čulo kojim vlada je čulo dodira. Posmatrajte čovekovu kožu, iz blizine, ako treba i pod lupom, njene pore, linijice, kao ispucala zemlja, i maljavost koja ide iz kože, kao trava koja niče iz zemlje. Unutar nas je eter, i vene, koje kada posmatramo izgledaju kao kada bismo sa velike visine gledali našu planetu i njene reke, jezera, granice... Zemlja je prostor, baš kao i naše telo, čvrsta materija, naše telo posle smrti u zemlji se raspada i stapa sa njom. U zemlju se vraća. Sedmica, Ketu, Uran, Zmajev Rep, Nebesa... Astrološki, Sedma Kuća, koja pripada Vagi (Veneri), je Kuća partnerstva, braka, spajanja dve nîtî ili kada dve osobe postaju jedno gde dolazi kasnije i do potomstva i nastavka manifestacije (četvorke) u materiji. Tamo gde neko dolazi iz matične porodice (u brak), nekome je to kasnije matična porodica (rađanje potomka kroz taj brak). Sâm Saturn, koji deluje kroz četvorku (a Četvrta Kuća je polje Raka u Astrologiji ― Meseca, majčinstva, materijalizacije duše), egzaltiran je baš u Vagi kojoj pripada ova Sedma Kuća. Možda bismo ovde mogli da sagledamo to kao Uroborusa, zmaja koji grize sopstveni rep. Centripetalna sila koja daje ciklus rađanja i umiranja i tako u krug. Gde opet vidimo da Rahu (4.) i Ketu (7.), koji su Zmajeva Glava i Rep (kompletni Zmaj), svest, vrši svoju manifestaciju kroz planetarne vladare – duhove – u ovom slučaju astrološki i numerološki kroz Saturn i Uran, i imaju uticaj na našoj trećoj vibracionoj ravni i žive kroz nas na neki način. Numerologijom i Astrologijom možemo da otkrijemo šta nam to brojevi i planete poručuju, i da kroz njih izvučemo lekciju ili olakšamo sebi puteve koji nas očekuju. Budućnost je relativna, proširenjem vidika i upotrebom ovih prastarih nauka, mi možemo da stvorimo dobar deo naše sudbine.